لوگو سامانه قم
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موضوع:

در این مقاله میخوانید: " شهرداری‌ها باید به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شوند "

فهرست مطالب

بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شهروند ایرانی حق دارد به اطلاعات موسسات عمومی و خصوصی دسترسی پیدا کند.

شهرداری سلفچگان تا کنون به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده است.

سعید امراللهی، شهردار سلفچگان گفت: پیگر هستیم تا به سامانه مربوطه متصل شویم و اطلاعات مربوط را در اختیار مردم قرار دهیم.

اجرای این قانون با ایجاد شفافیت از بروز بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌کند.

منبع:
https://www.yjc.ir/fa/news/8630868/شهرداری‌ها-باید-به-سامانه-انتشار-و-دسترسی-آزاد-به-اطلاعات-متصل-شوند

تبلیغات