لوگو سامانه قم
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موضوع:

در این مقاله میخوانید: " پیش‌بینی هزینه بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومانی تملکات بهسازی ریل متروکه در قم "

فهرست مطالب

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم با اشاره به پروژه بهسازی مسیر ریل متروکه، اظهار کرد: در این پروژه شهرداری با درخواست مجموعه مدیریت استان به میدان آمد و هزینه‌های جمع‌آوری ریل را پرداخت کرد.

به گفته شهردار قم، حتی برای اجرای پروژه بودجه‌ای به میزان ۵۰ میلیارد تومان در سال جاری اختصاص داده شد و بعد از ایجاد کارگاه با ممانعت مالکان و عدم تخصیص اراضی جایگزین برای تهاتر مواجه شدیم.

وی با تأکید بر مصوبه سفر ریاست جمهوری برای اختصاص ۸۰ هکتار از اراضی پردیسان برای تأمین منابع این پروژه، ابراز کرد: هزینه تملک مسیر ریل متروکه بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان برآوردشده است و شهرداری به‌ تنهایی نمی‌تواند از عهده این هزینه‌ها بربیاید.

گفتنی است پروژه بهسازی ریل که قرار بود از چندماه قبل آغاز شود به دلیل وجود تعارضات ملکی با وقفه‌ای برای تأمین منابع از طرف دولت روبرو شده است.

 

منبع:
https://www.yjc.ir/fa/news/8633276/پیش‌بینی-هزینه-بیش-از-۴۰۰۰-میلیارد-تومانی-تملکات-بهسازی-ریل-متروکه-در-قم

تبلیغات