لوگو سامانه قم
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

موضوع:

در این مقاله میخوانید: " بیکاری در ۱۰ استان زیر ۷ درصد شد "

فهرست مطالب

مطابق گزارش‌های مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۴۰۲، ده استان بیکاری زیر ۷ درصد دارند.

به گزارش تسنیم، مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲, به‌میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۱۴۰۱)، ۰.۴ درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۴۰۱)، ۰.۹ درصد کاهش یافته است.

بیکاری در استان‌ها بیانگر این است که ۱۰ استان بیکاری زیر ۷ درصد دارند.

به‌ترتیب بیشترین نرخ بیکاری به استان‌های سیستان و بلوچستان ۱۲.۴ درصد و کرمانشاه ۱۲.۳ درصد و لرستان ۱۱.۹ درصد تعلق دارد، همچنین کمترین نرخ بیکاری به‌ترتیب کمترین نرخ بیکاری به خراسان جنوبی ۵.۷ درصد و خراسان رضوی، مازندران و سمنان ۶.۳ درصد و قزوین با ۶.۴ درصد و تهران و آذربایجان غربی ۶.۷ درصد است.

آمار‌های نرخ بیکاری در استان‌ها بیانگر این است که ۱۰ استان بیکاری زیر ۷ درصد دارند.

بیکاری در ۱۰ استان زیر ۷ درصد شد///

منبع: فرارو

تبلیغات